Genpro

Adatvédelmi tájékoztató

A weblapot látogatók adatainak kezelése, sütik alkalmazása

A www.genpro.genevation.hu weblap a Genevation Aircraft Kft. üzemelteti, mint tulajdonos (a továbbiakban: Üzemeltető)

Az Üzemeltetővel az office@genevation.hu e-mail címen lehet kapcsolatba lépni.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelését az Európai Unió 679/2016 (GDPR) általános adatvédelmi rendelet és annak jövőbeni változataiban meghatározottak értelmében biztosítja

A személyes adatok kezelésének célja

Az Ön által biztosított adatok kizárólag az oldal által biztosított szolgáltatások teljesítésére és abban az esetben kerül kiadásra harmadik fél részére, amennyiben az a cél érdekében szükséges.

Kezelhetjük az Ön adatait egy szerződés előkészítése, lezárása, teljesítése és felfüggesztése céljából és az Önnel történő kapcsolatfelvételre a szerződéses időszakban.

Az adatminimalizálás irányelvei szerint, a természetes személy, mint szerződött vevő, vagy szolgáltató adatai: név, telefonszám, e-mail cím, és internetes azonosító (vevő-, szolgáltató- lista, hűség lista) kizárólag eseti alapon kerülnek kezelésre. Az adatkezelés jogszerűnek tekinthető, ha az adatkezelés szükségszerű egy szerződés hatálybalépését megelőzően akkor is, ha az érintett személyek kérik ezt.

Az Önök személyes adatainak védelme fontos számunkra és az üzleti gyakorlatunkra, továbbá megfelel az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak, adatvédelmi és adatbiztonsági előírásoknak Az alábbi nyilatkozat bemutatja, hogyan gyűjtjük, hasznosítjuk és kivel osztjuk meg azt. Az Adatkezelési Nyilatkozatunk vonatkozik továbbá az általunk üzemeltetett weblapra. Bátorítjuk arra, hogy a minden meglátogatott weblap estében olvassa el a vonatkozó eljárást.

Weboldalunk meglátogatása

A weboldalunkon keresztül nem közvetlenül Önhöz kapcsolódó információt (az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, vagy e-mail címe) nem gyűjtünk, hacsak Ön azt önkéntesen a regisztráció, egy felmérés, vagy e-mail útján megosztja velünk. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai regisztrálását az adatbázisunkban, kérjük ne ossza meg azokat velünk. Az Ön által biztosított személyes adatokat általában arra használjuk, hogy válaszoljunk az Ön érdeklődésére, megrendelésére, vagy esetleg speciális ajánlatot juttassunk el Önnek. Az vevőkapcsolati rendszerünk erősítése érdekében:

 – az igényeinek megértése, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, továbbá partnereinkkel megoszthatjuk az Ön adatait, vagy

– mi magunk, (vagy a nevünkben harmadik személy) felhasználhatja az adatokat, hogy ajánlattal, vagy felméréssel keresse meg Önt annak érdekében, hogy az igényei jobban megértésre kerülhessenek.

Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy a személyes adatait ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztéshez (direkt marketing, vagy piackutatási céllal) felhasználjuk, a döntését tiszteletben tartjuk. Sem most, sem pedig a jövőben nem értékesítjük, engedjük át, vagy bocsájtjuk árúba az Ön adatait harmadik személy részére.

Személyes adatok köre

Ügyfél neve, e-mail címe és opcionálisan a telefonszáma.

Sütik

A Weboldalunkra történő belépés esetén, automatikusan (regisztráció nélkül) gyűjthetünk információt szöveges file-k un. sütik segítségével az Ön számítógépéről. Ezzel az eljárással gyűjtött az adatok révén személy nem azonosítható be (böngésző típusa, számítógép operációs rendszer, domain név, a megelőző weboldal címe, átlagos idő amelyet a honlapunkon töltött és a megtekintett oldalak), ami segít a weboldalunk funkcióinak, tartamának fejlesztésében, a felhasználói élmény optimalizálásában. Ezek a sütik egyszerűen eltávolíthatóak az internetböngésző beállításaiban, illetve meghatározhatja a sütik elhelyezését az Ön számítógépén a meglátogatott oldalak alapján. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos szolgáltatások és tartalmak nem működnek tökéletesen sütik nélkül.

Harmadik feles sütik

A webfelületen elhelyezett ezen típusú, harmadik fél által kifejlesztett sütik, mint ikonok formájában a tartalmak közösségi felületeken történő megosztását és preferenciák jelölésére szolgálnak (mint térképek, és programok formájában, amelyek további szolgáltatásokat kínálnak). A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében ezek a szolgáltatások úgy kerültek programozásra, hogy ne helyezzenek el sütiket. Sütik elhelyezése azokban az esetekben történhet meg, ha a felhasználó egyértelműen és önkéntesen hozzájárul ezen szolgáltatások használatához. Amennyiben a felhasználó böngészője kapcsolatban áll harmadik feles felületekkel, akkor figyelembe kell venni azt, hogy a harmadik fél által alkalmazott sütik használatához korábbi regisztráció során a felhasználó már hozzájárult. A adatgyűjtéssel és az adatok használatával kapcsolatban ezekben az esetekben a harmadik fél által üzemeltetett felületek adatkezelésre vonatkozó irányelvek a meghatározók.

Bizonyos felületeink közösségi média – Facebook/ Instagram / Twetter / Linkedin -vezérlő ikonokat alkalmaznak, amelyek sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén.

Kapcsolat más internet felületekkel

A weboldalunk más felületekkel kapcsolatban állhat. Ezeknek az oldalaknak az adatgyűjtési eljárásait nem kontroláljuk. Amennyiben ezen oldalak adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban merülne fel kérdése, kérjük közvetlenül vegye fel ezen oldalak üzemeltetőivel a kapcsolatot.

Adatbiztonság

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő eljárásokat az Ön személyes adatai védelme érdekében a szükséges mértékig technikai és szervezeti eljárásokat alkalmazzuk.

Az informatikai eszközök úgy kerülnek kiválasztásra és üzemeltetésre, hogy az Ön személyes adata:

– csak meghatalmazott személy részére hozzáférhető (rendelkezésre állás)

– biztosításra kerül a hitelesség és hitelesítés (adatkezelés megbízhatósága)

– biztosításra kerül a pontosság és megbízhatóság (adat integritás)

– védelme biztosított jogosulatlan hozzáféréssel szemben (adatokkal kapcsolatos titoktartás)

Továbbá biztosítjuk:

– az elvárható mértékben védjük az adatokat véletlenszerű, jogellenes megsemmisítés, elvesztés, változtatás, rongálás, jogosulatlan közzététel vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

– korlátozzuk a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket jogosultsági szintek szerint,

– az informatikai rendszerünket tűzfallal és vírusvédelemmel biztosítjuk,

– elektronikus adatfeldolgozás során, az adatok szabályozott feltételek mellett hozzáférhetőek, meghatározott céllal és kizárólagossággal azon személyek részére, akiknek a feladata ellátásához ez szükséges,

– a különböző adatbázisokban lévő elektronikus adatok védelme érdekében megfelelő technikai megoldást alkalmazunk, így a tárolt adatok közvetlenül nem kapcsolódhatnak és rendelődnek témakörhöz, hacsak arra a jogi lehetőségek biztosította.

A jelenlegi technológiai fejlettség adta lehetőségek mellett, technikai és szervezeti intézkedéseket foganatosítjuk az adatkezelés biztonságának védelme érdekében, amelynek a szintje arányos az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatokkal.

Regisztrálunk minden a személyes adatkezelés rendjét megsértő eseményt, illetve az arra utaló tényeket, annak hatását, jogkövetkezményét. Minden a személyes adatkezelést megsértő eseményt – késedelem nélkül, de az esemény bekövetkezésétől számítva nem több mint 72 órán belül – jelentünk a Magyar Nemzeti Adatvédelmi Hatóság felé, kivéve ha az adatvédelmi esemény feltételezhetően nem kockáztatta természetes személy jogait és szabadságát.

Az Ön jogai és annak érvényesítése

Ön kérheti az adatai korrekcióját, korlátozását, törlését és teljes tájékoztatást az adatkezelésről. Ön kérheti továbbá a személyes adatait strukturált, általánosságban használatos és informatikailag feldolgozható és átalakítva más adatfeldolgozó által kezelhető formátumba.

Ezeket a kéréseket 1 hónapon belül elégítjük ki.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés során megsértjük az előírásokat, panaszt tehet a Magyar Nemzeti Adatvédelmi Hatóság felé:

Címe:

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefonszám: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: privacy@naih.hu